แพทย์ของเรา

นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล

ดร.นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล

อาจารย์พิเศษ Dermatology and Regenerative medicine สำนักเวชศาสตรชะลอวัย ม.แม่ฟ้าหลวง / แพทย์ปริญญาเอก สาขา ผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนัง/เลเซอร์/ความงาม

พญ.ทวีพร ตรีประภากร

พญ.ทวีพร ตรีประภากร

แพทย์สาขาศัลยกรรมความงาม/ Laser/ ปลูกผม และแพทย์อเมริกันบอร์ดปลูกผม

พญ. วรนารี เจริญรุ่งรัตน์

พญ.วรนารี เจริญรุ่งรัตน์

แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมใบหน้า/ลำคอ/ความงาม/ปลูกผม(Otorhinolaryngologist)

นพ.บอนด์ สุริยะ

พญ.วรนารี เจริญรุ่งรัตน์

แพทย์ด้านความงาม/การปลูกผม, BS University of Houston

ดร.นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล Dr.Teerasak Pattayadeekul

อาจารย์พิเศษ Dermatology and Regenerative medicine สำนักเวชศาสตรชะลอวัย ม.แม่ฟ้าหลวง / แพทย์ปริญญาเอก สาขา ผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนัง/เลเซอร์/ความงาม

  • Fellow in dermato surgery & LASER รามาธิบดี .
  • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
  • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
  • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
  • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

พญ.ทวีพร ตรีประภากร Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

แพทย์สาขาศัลยกรรมความงาม/ Laser/ ปลูกผม และแพทย์อเมริกันบอร์ดปลูกผม
  • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
  • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
  • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
  • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
  • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
  • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

ใบประกาศนียบัตร

แพทย์ของเรา